Ophavsret

Film skal hjælpe lærere og elever med ophavsretten

Fem små film skal hjælpe undervisere og studerende med ophavsretten, når de arbejder med digitale læremidler.

Der er fire film til undervisere, som kan ses herunder:

Filmen til de studerende hedder:

Der er tale om såkaldte whiteboard film (små tegnede og til dels animerede film) der varer ganske få minutter.

De fem film er blevet til i et samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring (STIL), Kommunernes Landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet.

IT virker ikke

2016-03-29_0918

»Der mangler forståelse for, hvad it er for en størrelse. Man bliver nødt til at gå til it med den forudsætning, at det ikke virker. Det er en illusion at tro på, at skolerne nogensinde får it-systemer, der fungerer perfekt«, siger cand.pæd. Simon Skov Fougt.

»Derfor er det en faglig kernekompetence at kunne problemløse og procesmanøvrere, for når man bruger it i sin undervisning, medfører det en eller anden grad af kaos«.

Fra folkeskolen.dk

Kan det virkelig passe, at man som underviser skal forvente, at IT ikke virker?

Hvad synes du?

Hyppig brug af it i skolen fremmer kompetencer, der er nødvendige i fremtidens samfund

Danmarks hidtil største forskningsindsats på grundskoleområdet viser, at it fremmer kompetencer hos eleverne, som er særligt brugbare i det 21. århundredes videns- og netværkssamfund. Resultaterne fra forskningsprojektet er samlet i et inspirationskatalog, som giver gode ideer og erfaringer videre til lærere og ledere på landets skoler.

Kilde www.kl.dk

Læs resten her.

Skolemessen

Den 13. og 14. april 2016 er der atter Skolemesse i Aarhus – og igen i år er det hele gratis. Messen finder sted i Scandinavian Congress Center få minutters gang fra banegården. Her finder du inspiration til din undervisning og overblik over, hvad der rører sig i dine fag.

Kilde: emu.dk

Her finder du Skolemessens hjemmeside.

FABLAB@school

Fra http://fablabatschool.dk

FabLab@SCHOOL-konceptet blev udviklet i 2009 af professor Paulo Blikstein på Stanford University. Hidtil havde FabLabs og den banebrydende teknologi til design og konstruktion kun været et tilbud for universitetsstuderende, men Bilkstein etablerede et FabLab for folkeskole- og gymnasieelever.

I marts 2013 tog Aarhus Universitet, CAVI og Spinderihallerne, Vejle Kommune, initiativ til at etablere FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet i Danmark. Projektet falder godt i tråd med det fokus, de to parter havde dels på børn, læring og teknologi og på børn som designpartnere. Og Paulo Blikstein var interesseret i at oprette et dansk partnerprojekt på grund af den tværfaglige forskningstilgang med samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi.

Netop nu er FabLab Aarhus åbnet. Læs mere på Facebook.