Forfatter: Kræn Bech-Petersen

Digital dannelse #iwdk

Hvad er digital dannelse, og hvordan skal vi forholde os til det? Er det overhovedet noget, vi kan tale om? Det var nogle af spørgsmålene, da der torsdag d. 4. juni var minikonference og paneldebat under Internet Week Denmark.

Herunder vil jeg kort redegøre for nogle af hovedpointerne i oplæggene og den efterfølgende debat.

Ole Sejer Iversen

@sejer, forskningsleder på FabLab@School.dk

“Når teknologien kommer tæt på, bliver vi nødt til at tage stilling” var en af pointerne fra Ole Sejer Iversen. I hans forskning var det dog under 10% af de adspurgte elever, der mente, at skolen havde gjort dem i stand til at forstå, hvordan teknologi ændrer vores levemåde. Dertil kommer den etiske problemstilling, som skal kobles til digitale teknologier. Ole fortalte om en situation, hvor en lærer ville introducere eleverne til privatliv og tracking og brugte Lightbeam, der kan visualiser hvordan man bliver tracket på de sider, man besøger. En elev konstaterede noget i stil med: “Det er træls at skulle ændre praksis pga. den nye viden om tracking”. Et andet eksempel gik på, at eleverne fik til opgave at opstille et løsningsforslag til problemstillingen om, hvad vi gør med de ældre, der går fra plejehjemmet og ikke kan finde tilbage. Et stort antal ville opsætte hegn, og kun 3% ville undersøge sagen nærmere i en designproces.

Ole Sejer Iversen

Ole afsluttede med tre hovedpointer:

  1. Der skal investeres i kompetenceløft for lærerne. Der skal ikke investeres i 3D-printere, iPads og andet “legetøj”.
  2. Der skal implementeres abduktiv tænkning i alle fag, og it skal ikke have et fag men være i alle fag.
  3. Der skal investeres i forskning og vidensgrundlag. Der er for meget “jeg mener” og “jeg tror”.

Ole Sejer Iversen

Rikke Toft Nørgård

@RikkeToftN, ph.d. center for læringsudvikling og digitale medier, AU

“For os handler det ikke om at opfinde eller designe, men om at blive dannet som menneske”. Rikke Toft Nørgård lagde meget vægt på, at det ikke handler om dannelse til noget, men dannelse som noget. Derudover var en af pointerne, at mange undervisere ikke er klædt godt nok på.

Lis W. Skousen

@liswskousen, cand.pæd i it-didaktisk design

Lis W. Skousen er specialestuderende og har foretaget undersøgelser blandt lærerstuderende. Blandt de studerende var der 0% – ja 0% – der følte sig klædt på til at undervise digitalt, og de kommer vel at mærke fra en læreruddannelse, der profilerer sig på digitalisering. Lis slog fast at dannelse er en proces, og at det ikke bare handler om kompetencer og færdigheder. Hun placerer den digitale dannelse som en sammensmeltning af dannelse, teknologiforståelse og autenticitet.

Lis W. Skousen

Rune Gamborg

@Gamborg, Digital Project Manager, BSS AU

Rune Gamborg repræsenterede forældrene i dagens program. Han lagde ud med at konstatere, at de fleste ikke er rustede til at tage stilling til, hvor meget og hvordan teknologi skal fylde i hverdagen. Nogle forældre bruger iPads som pacificering, mens andre forældre bruger dem til digital kvalitetstid sammen med deres børn. For Rune er det vigtigt at alle elever kommer i berøring med teknologi og programmering for erhvervslivet skal bruge digitalt dannede i alle jobs. I England gør BBC meget for området med digital dannelse, programmering og andre digital kompetencer, men hvad gør DR og andre medier? Lever de op til deres public service forpligtigelse? Rune mener, at politikerne har for stort fokus på “brugerkulturen” og ikke på “skaberkulturen”. Til sidst fik han plantet ideen om digital værnepligt: dem, der kan noget, skal lære fra sig.

Rune Gamborg

Mette Lundberg

@MetteLITB, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen

“Vi skal ikke kun være en nation af superbrugere, vi skal være med til at skabe fremtidens løsninger”. Mette Lundberg lagde stor vægt på de udfordringer, der er for IT-Branchens medlemmer. Det handler kort og godt om at besætte jobs med kvalificeret arbejdskraft. Desværre taler tallene deres tydelige sprog og således måtte 27% opgive at besætte ledige jobs i 2014. Derudover kan de se en stigning i efterspørgsel på 35% frem mod 2020. Problemet består i, at vi uddanner forkert. It-uddannelserne er for snævre og fokuserer på kompetencer, der ikke efterspørges. Der er behov for flere, der kan udvikle software, har forretningsforståelse, kan sælge og kan projektlede.

Paneldebat

Paneldebatten var præget af at alle deltagere har meget stærke holdninger til emnet. Jeg vil her prøve at ridse nogle standpunkter op.

Rikke Toft Nørgård: Det kommer for hurtigt til at handle om færdighed og kompetence.

Ole Iversen: Man skal huske ikke at skille tanke og handling.

Mette Lundberg: Vi er stadig i en tidlig fase. Problematisk at snakke om digital indfødte, da vi overvurderer deres kompetencer.

Lis W. Skousen: Man kan ikke være dannet. Se det som at tumle ned i hullet ligesom i Alice i Eventyrland.

Rune Gamborg: Dannelsesbegreb er bredt og varer hele livet. Vi ved ikke præcis hvilke kompetencer, der er brug for. Måske skal børn undervise forældre.

Paneldebat

Blogs i undervisningen

Skoleblogs er en god platform til brug af blogs i undervisningen, og man skal bare bruge sit og elevernes UNI-login. Det kræver dog, at skolen abonnerer på tjenesten.

På iPad er der dog visse udfordringer, da web-udgaven af WordPress ikke fungerer helt optimalt. Det er derfor en rigtig god idé at installere en app som f.eks. WordPress’ egen app.

Når man skal sætte sin blog op vælger man “Self-hosted site” indtaster sit UNI-login og skriver bloggens adresse. Man kan sagtens have flere blogs i app’en.

Nu kan man redigere og skrive nye indlæg på en meget nemmere måde end via web-interfacet.

Showbie

Showbie er en app, der giver dig mulighed for at dele dokumenter med dine elever samt indsamle opgaver på en nem måde.

Fra Showbie kan eleverne åbne de mest gængse filer – om ikke andet så i andre apps. Via Share-menuen kan man fra andre apps sende til Showbie.

For at komme i gang skal du bruge en gratis konto og derefter opretter du en klasse. Inde under den klasse kan du så oprette forskellige forløb eller opgaver. I hvert forløb kan du lægge de relevante filer, som eleverne skal have og det er også dér, de kan aflevere.

Eleverne tilmelder sig en klasse via en kode, du giver videre til dem.

Hent app’en til iPad her.

Showbie app

Digitale udfordringer

Som lærer eller, som i mit tilfælde, praktikant på en skole er der mange udfordringer. Her vil jeg prøve at tage fat i den digitale afdeling.

Et af aspekterne af den digitale dannelse er netop at tage hånd om eller forhindre disse udfordringer. Det gælder for såvel elever som for lærere, og kan f.eks. være følgende:

  1. Digital orden
  2. Dele dokumenter
  3. Vælge programmer/apps

Lad mig prøve at bryde det lidt ned.

Digital orden

I dag har jeg netop modtaget julekort fra mit engelskhold. Det er jo dejligt, men det kan også være en anelse forvirrende at finde rundt i, når man modtager 15 dokumenter, der hedder Tom 23. Jeg bad eleverne skrive julekort i Pages på deres iPad, men Pages beder ikke om at brugeren skal navngive dokumenter. Derfor ender eleverne op med mange, mange dokumenter, der hedder Tom og så et nummer. Det er forvirrende for elever og lærere. Mest for eleverne, der ikke kan finde det, de arbejde med i sidste uge. Vi er altså ikke rigtig kommet videre end papirer, der kan blive væk.

Dele dokumenter

I starten af timen i dag bad jeg eleverne sende julekortet til mig. De har før arbejdet i app’en Showbie og jeg bad derfor om at få afleveret julekortet dér, så det var samlet. Det var en større mundfuld for det der med at dele dokumenter – det var ikke ligetil for dem.

Vælge programmer/apps

Jeg har flere gange i praktikken bedt elever lave et mindmap. Selvom eleverne udmærket ved, hvad et mindmap er, så er det tilsyneladende nødvendigt at specificere, hvilken app, der skal bruges og hvad der skal stå inde i midten. Derudover kommer der en udfordring, når elever er kommet til at slette en app, skolen har installeret og så i stedet har en gratis udgave, der ikke kan gemme mindmaps.

Hvad så?

Der er vist ikke andet for end igen og igen at gentage, hvordan man laver et mindmap, at de skal huske at navngive dokumenter og hvordan man deler.
De tre punkter er ret fundamentale og ikke begrænset til et enkelt system, så jeg betragter det som essentielle færdigheder i den digitale dannelse.

Programmering uden computer

I disse dage står den på Hour of Code, der er et globalt initiativ, som du også kan læse mere om her på siden.

Det er dog ikke alle, der har mulighed for at sætte sig ned og lære skolebørn at kode på en computer. Det kan enten skyldes kompetencer eller udstyr, men det er der heldigvis råd for. Man behøver nemlig ikke en computer for at kunne lære om grundprincipperne i programmering.

Aktivitetsforslag

Eleverne skal programmere hinanden til at udføre simple opgaver. Det kan være at eleverne skal komme fra A til B eller stable ting (kopper, klodser) på en bestemt måde. Eleverne skal på et papir skrive (programmere) hvad klassekammeraten (robotten) skal gøre. Robotten skal udføre det, der står på papiret, præcis som det står – altså ikke noget med at tænke selv.

Kode

Denne kode går ikke, da der står et bord, som robotten ikke kan komme uden om. Derfor må programmøren ændre sin kode, så robotten kommer helt igennem.

kode2

Opgaverne kan selvfølgelig være langt mere komplekse end dette tænkte og forsimplede eksempel, men jeg håber, det giver mening.

Hvad lærer eleverne?

Eleverne lærer:
* vigtigheden af tydelig kommunikation
* problemløsning
* at det nogen gange kan være en god idé at starte med slutningen
* at det ikke er alle løsninger, der er lige gode og effektive (f.eks. kunne robotten have klatret over bordet)

Historiske billeder

En af de gode og smukke ting ved internettet er, at det er nemt at finde materiale, men indtil nu har det været svært at få fingre i nogle af de databaser, der for især historielærere indeholder noget rigtig godt materiale. Men det er ændret nu.

Nationalmuseet

Nationalmuseet åbnede for en måned siden adgangen til Nationalmuseets Samlinger, hvor du pt. kan finde omkring 45.000 stykker billedmateriale. Deres mål er dog at nå op på 750.000, og det er til ftri afbenyttelse under Creative Commons-licensen CC BY-SA (mere om det senere).

Besættelsen 9. april
CC BY-SA Nationalmuseet

Der er adgang til meget billedmateriale i høj kvalitet, og det er både muligt at søge i databasen samt browse i overordnede kategorier. Modsat en simpel Google-søgning får du her flere informationer om selve billedet samt en højere kvalitet.

Internet Archive

Hvis man vender blikket mod det internationale, så er non-profit organisationen The Internet Archive i gang med at bygge en database af materialer, der er frit tilgængelige. Det hele findes på deres flickr-konto. I modsætning til Nationalmuseet er der tilsyneladende ingen restriktioner på rettigheder.

Creative Commons

Hele feltet omkring licens og ophavsret kan godt være en smule kompliceret, så det vil jeg ikke gå i dybden med, men på Creative Commons kan du læse generelt om den gratis licens og mere om CC BY-SA kan findes her.
Den normale ophavsret siger: Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår.. I bund og grund betyder det, at alle værker ikke må benyttes uden tilladelse. Det er der nok en del lærere, der alligevel gør, men har man f.eks. gang i et blogprojekt med klassen, så kan man godt rende ind i problemer. Ved at benytte Creative Commons-materiale undgår man problemerne, så længe man husker at skrive det på.

Programmering i skolen

Jeg tror det er afgørende nødvendigt at gøre basal datalogi til et væsentligt element i undervisningen allerede fra de yngste klasser i folkeskolen.

Sådan skrev Anders Høeg Nissens i en kommentar d. 1. september. Udgangspunktet er det nye programmeringscurriculum fra de engelske skoler, der sætter fokus på programmering og kendskab til det, der foregår inde i maskinrummet. Langt de fleste personer bruger teknologi i mange afskygninger hver dag, men det er ikke de fleste, der forstår sig på de processer, der foregår, når man f.eks. laver en Google-søgning.
I lighed med de øvrige fag i skolen forholder det sig naturligvis ikke sådan, at vi alle skal være programmører, men det er derimod nødvendigt med en grundlæggende forståelse for teknikken ligesom det er nødvendigt at have en forståelse for regning og demokratiet. Dette er det nye aspekt af dannelsestanken, som er bedre kendt som digital dannelse. I Danmark er der initiativer som f.eks. Coding Pirates, men på sigt er det nødvendigt at få programmering ind i skolen, så alle børn bliver udsat og får kendskab til det.

Anders Høeg Nissen slutter af med en fremragende pointe fra Simon Jones, der er aktivt medlem af gruppen Computing at School:

Hvis man ikke lærer at forstå teknologien risikerer man at blive slave af den.

Læs mere
BBC Schools – Computing
A computing revolution in schools

Velkommen til bloggen

Velkommen til!

Bloggen her er i første omgang tiltænkt lærerstuderende ved Læreruddannelsen i Århus (LiA). Der vil derfor komme nogle specifikke indlæg, der umiddelbart ikke vil have ret meget relevans for andre.

Men fortvivl ikke: langt de fleste indlæg, der vil komme her på siden kan læses af alle, der har interesse i læring, didaktik og it. Det vil være en blanding af helt konkrete guides til software og services, men også overvejelser omkring inddragelse af disse i en undervisningssituation i grundskolen.

Indlæggene skrives primært af studerende ved LiA, der indgår i gruppen ITeachers.

Vi håber, du vil få noget ud af vores side.

God fornøjelse!