Forskning

IT virker ikke

2016-03-29_0918

»Der mangler forståelse for, hvad it er for en størrelse. Man bliver nødt til at gå til it med den forudsætning, at det ikke virker. Det er en illusion at tro på, at skolerne nogensinde får it-systemer, der fungerer perfekt«, siger cand.pæd. Simon Skov Fougt.

»Derfor er det en faglig kernekompetence at kunne problemløse og procesmanøvrere, for når man bruger it i sin undervisning, medfører det en eller anden grad af kaos«.

Fra folkeskolen.dk

Kan det virkelig passe, at man som underviser skal forvente, at IT ikke virker?

Hvad synes du?

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Folkeskolereformen og digitalisering

2015-05-06 08_33_17-http___detdigitaleraad.dk_wp-content_uploads_2015_04_Folkeskolereformen-og-digit

Her er hovedkonklusionerne fra Det Digitale Råds rapport, april 2015:

– Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Digitalisering kan frigøre tid

– Rammevilkårene halter stadig

Konklusionerne er fremkommet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført med 750 danske folkeskolelærere i januar 2015.

Der uddybes (i ft. kvalitet):

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen mener, at it, digitale læremidler og digitale redskaber kan være med til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

– Ni ud af ti lærere i undersøgelsen er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at udfordre de dygtigste elever.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen, er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at motivere eleverne til at lære mere.

Der uddybes (i ft.frigørelse af tid):

– Sammenligner man en situation, hvor 60% af læringsforløbene indeholder digitale læringsmidler, med en situation helt uden digitale læremidler, bliver der frigjort to timer pr. uge fra evaluering og forberedelse som følge af digitalisering.

Der uddybes (i ft.rammevilkår):

– Hver fjerde lærer mener ikke, at adgangen til digitale læremidler er let og overskuelig.

– Halvdelen af lærerne svarer, at der ikke er velfungerende it, at der ikke er sikkert, stabilt og tilstrækkeligt internet, og at der ikke er klare mål for anvendelse af it og digitale læremidler på deres skole.

Hele rapporten kan læses her.

Danske elevers it-kunnen er ikke særlig avanceret

Men danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information (fx gennem at stille og besvare spørgsmål i fora og at skrive blogindlæg) ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande

Ovenstående er skrevet af Jeppe Bundsgaard m.fl. der netop har udgivet bogen “Digitale Kompetencer”, der præsenterer de danske resultater i ICILS.
Du kan læse en artikel om resultaterne på Folkeskolen.dk

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. Fra Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 107 skoler.

dette link er der mulighed for at læse mere om ICILS samt at hente omtalte bog, gratis.