Undervisning

Ophavsret

Film skal hjælpe lærere og elever med ophavsretten

Fem små film skal hjælpe undervisere og studerende med ophavsretten, når de arbejder med digitale læremidler.

Der er fire film til undervisere, som kan ses herunder:

Filmen til de studerende hedder:

Der er tale om såkaldte whiteboard film (små tegnede og til dels animerede film) der varer ganske få minutter.

De fem film er blevet til i et samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring (STIL), Kommunernes Landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet.

CFU for lærerstuderende

01 Veje

CFU har fået ny hjemmeside for lærerstuderende. Klik her.

Her kan du blandt andet finde:

  • mitCFU, der er den fælles digitale platform for alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Her kan du blandt andet danne dig et overblik over hvilke lærermidler. der findes til dine fag.
  • Søg i samlingerne
  • Gem og del søgninger (med medstuderende eller kolleger)
  • Læs e-bøger i klassen, adgang til e-bogstitler
  • Stream film og tv
  • Pædagogiske vejledninger

Kinect

kinect

VIA Center For Undervisningsmidler tilbyder de studerende og deres undervisere i Aarhus på Campus Aarhus C at låne en Kinect i undervisningsøjemed:

Kinect kan anvendes i forbindelse med programmer skrevet i programmeringssproget SCRATCH, der anvendes på mange skoler i hele verden. SCRATCH er udviklet specielt til børn, og det er særdeles nemt at lave mindre programmer, der kan styres via Kinect. Den pædagogiske vejledning giver anvisning på hvordan man kommer i gang med SCRATCH og Kinect, og giver forslag til mindre programmer, som elever i grundskolen er i stand til at udarbejde efter en kort introduktion til SCRATCH.

Kinect for Windows er et avanceret kamera (bevægelsessensor), der kan kobles til en Windows-computer via USB. Der findes flere kommercielle programmer (primært spil) på markedet, der kan anvende Kinect. Specielt til Windows 8 findes der en lang række apps, der sætter brugeren i stand til at styre programafvikling ved at bevæge sig foran kameraet

Er du nysgerrig, kan du læse mere her.

Styrelsen for it og læring

mbu-til-indlejring-01

Styrelsen for it og læring har denne hjemmeside, hvor du finder temaer, initiativer og praksisnære cases om pædagogisk it og nye læringsformer.

Anvendelsen af it i læreprocesser har bl.a. fokus på at uddanne børn og unge til digitale borgere med it- og mediekompetencer inden for informationssøgning, produktion, formidling og samarbejde. Og fokus på at udnytte potentialet i nye, mere fleksible læringsformer.

Bliv en bedre lærer med IRIS Connect

IRIS_TAG_RGB_LRG

Som den største professionshøjskole i Danmark arbejder vi i VIA University College på hele tiden at skabe de bedste muligheder for at øge læringsudbyttet for de studerende.

Med IRIS Connect kan VIA nu tilbyde egne studerende samt institutioner over hele landet et unikt værktøj, hvormed professionelle gennem refleksion over og analyse af konkret praksis skaber blik for udviklingsmuligheder.

Med IRIS Connect kan I undersøge, udvikle og dele jeres konkrete praksis gennem bl.a:
•Refleksion over egen konkret praksis.
•Observation og feedback under og efter praksisudøvelse
•Professionelle kollegiale samtaler med afsæt i konkret praksis
•Videndeling og kapacitetsopbygning

Se mere her.