Apps

SkoleTube

VIA IT har, på vegne af Læreruddannelsen, forhandlet en etårig aftale med SkoleTube hjem.

Aftalen giver studerende og undervisere på Læreruddannelsen i VIA adgang til at bruge SkoleTube som et øvelsesforum.

Der er herved skabt mulighed for at stifte bekendtskab med en undervisningsressource, der bruges på af 3 ud af 4 skoler i Danmark.

skoletube

SkoleTube er en platform, hvor folkeskoleelever og deres lærere kan arbejde med og dele medieproduktioner i beskyttede mediekanaler.

På dette link findes en kort præsentation af de onlineværktøjer, der er tilgængelige på Skoletube (klik her).

Populært sagt tilbyder Skoletube ressourcer med indgangsvinklen ’eleven som producent’.

For at benytte Skoletube, logger man, med sit UNI-login, ind på http://www.skoletube.dk.

Interaktivitet i din undervisning

Med app’en og hjemmesiden Socrative, er det enkelt og hurtigt at lave afstemninger, tilkendegivelser, brainstorms mm. i klasselokalet. Ved at digitalisere afstemninger, tilkendegivelser og brainstorms kan eleverne svare online her og nu – og anonymt. Læreren får derfor med det samme et troværdigt billede af holdninger, meninger eller viden, uden at eleverne skæver til de andres besvarelser.

Spørgsmål kan også stilles inden og efter en undervisning for at synliggøre, at undervisningen har ændret en forståelse eller en holdning.

Student App