Didaktisk deisgn

Læringsplatforme

Regeringen og KL blev i oktober 2014 enige om en række nye krav til it-systemerne i folkeskolen. Noget af det første, skolerne skal have på plads, er den såkaldte ’læringsplatform’, hvor lærerne kan årsplanlægge, bygge undervisningsforløb, arbejde med Fælles Mål og elev-evaluering.

(fra folkeskolen.dk)

Læs mere på folkeskolen.dk

IT-didaktisk design

Skole 2_0 - Forside

Fra Skole 2.0 af Birgitte Holm Sørensen et.al:

Didaktisk design kan beskrives som

… den proces, hvor på baggrund af teorier og i forhold til praksis i en specifik kontekst fastsættes mål og indhold, hvor planer, programmer, koncepter, organisering og arenaen for undervisning og læring udformes, og hvor der træffes valg vedrørende udtryksformer, medier, læringsmidler og evaluering.

Trods kritisk anmeldelse i Folkeskolen bestemt en bog, der er værd at studere nærmere.