digitale læremidler

Skolemessen

Den 13. og 14. april 2016 er der atter Skolemesse i Aarhus – og igen i år er det hele gratis. Messen finder sted i Scandinavian Congress Center få minutters gang fra banegården. Her finder du inspiration til din undervisning og overblik over, hvad der rører sig i dine fag.

Kilde: emu.dk

Her finder du Skolemessens hjemmeside.

Støtte til digitale læremidler

KL skriver:

For at opnå tilskud til puljen for digitale læremidler i 2016, skal læremidlerne i højere grad kunne hjælpe eleverne med at nå målene for undervisningen. I 2016 afsætter regeringen yderligere 65 mio. kroner til kommunernes indkøb af digitale læremidler.

Læs hele artiklen her.

CFU for lærerstuderende

01 Veje

CFU har fået ny hjemmeside for lærerstuderende. Klik her.

Her kan du blandt andet finde:

  • mitCFU, der er den fælles digitale platform for alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Her kan du blandt andet danne dig et overblik over hvilke lærermidler. der findes til dine fag.
  • Søg i samlingerne
  • Gem og del søgninger (med medstuderende eller kolleger)
  • Læs e-bøger i klassen, adgang til e-bogstitler
  • Stream film og tv
  • Pædagogiske vejledninger

Kinect

kinect

VIA Center For Undervisningsmidler tilbyder de studerende og deres undervisere i Aarhus på Campus Aarhus C at låne en Kinect i undervisningsøjemed:

Kinect kan anvendes i forbindelse med programmer skrevet i programmeringssproget SCRATCH, der anvendes på mange skoler i hele verden. SCRATCH er udviklet specielt til børn, og det er særdeles nemt at lave mindre programmer, der kan styres via Kinect. Den pædagogiske vejledning giver anvisning på hvordan man kommer i gang med SCRATCH og Kinect, og giver forslag til mindre programmer, som elever i grundskolen er i stand til at udarbejde efter en kort introduktion til SCRATCH.

Kinect for Windows er et avanceret kamera (bevægelsessensor), der kan kobles til en Windows-computer via USB. Der findes flere kommercielle programmer (primært spil) på markedet, der kan anvende Kinect. Specielt til Windows 8 findes der en lang række apps, der sætter brugeren i stand til at styre programafvikling ved at bevæge sig foran kameraet

Er du nysgerrig, kan du læse mere her.

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Folkeskolereformen og digitalisering

2015-05-06 08_33_17-http___detdigitaleraad.dk_wp-content_uploads_2015_04_Folkeskolereformen-og-digit

Her er hovedkonklusionerne fra Det Digitale Råds rapport, april 2015:

– Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Digitalisering kan frigøre tid

– Rammevilkårene halter stadig

Konklusionerne er fremkommet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført med 750 danske folkeskolelærere i januar 2015.

Der uddybes (i ft. kvalitet):

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen mener, at it, digitale læremidler og digitale redskaber kan være med til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

– Ni ud af ti lærere i undersøgelsen er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at udfordre de dygtigste elever.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen, er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at motivere eleverne til at lære mere.

Der uddybes (i ft.frigørelse af tid):

– Sammenligner man en situation, hvor 60% af læringsforløbene indeholder digitale læringsmidler, med en situation helt uden digitale læremidler, bliver der frigjort to timer pr. uge fra evaluering og forberedelse som følge af digitalisering.

Der uddybes (i ft.rammevilkår):

– Hver fjerde lærer mener ikke, at adgangen til digitale læremidler er let og overskuelig.

– Halvdelen af lærerne svarer, at der ikke er velfungerende it, at der ikke er sikkert, stabilt og tilstrækkeligt internet, og at der ikke er klare mål for anvendelse af it og digitale læremidler på deres skole.

Hele rapporten kan læses her.