digitalt indfødte

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Reklamer

Ny forskning: Mobilforbud giver bedre læring

Folkeskolen.dk skriver:

Skoler, hvor eleverne ikke må have mobiltelefoner med, har bedre test-resultater end skoler, hvor eleverne gerne må have mobilen med. Det viser ny engelsk forskning.

Læs resten her.

Danske elevers it-kunnen er ikke særlig avanceret

Men danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information (fx gennem at stille og besvare spørgsmål i fora og at skrive blogindlæg) ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande

Ovenstående er skrevet af Jeppe Bundsgaard m.fl. der netop har udgivet bogen “Digitale Kompetencer”, der præsenterer de danske resultater i ICILS.
Du kan læse en artikel om resultaterne på Folkeskolen.dk

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. Fra Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 107 skoler.

dette link er der mulighed for at læse mere om ICILS samt at hente omtalte bog, gratis.

Digitalt indfødte

At børn skulle være født digitale, er selvfølgelig det rene vrøvl.
Det siger sig selv, at børn, der fødes i dag, ved fødslen ikke ved mere om digitale løsninger, end børn, der blev født for 100 år siden.
Citatet kommer fra Per Andersen, der er direktør for DANSK IT.
Set fra et lærerperspektiv er det en vigtigt pointe; fornuftig og hensigtsmæssig anvendelse af teknologi og digitale læremidler kommer ikke af sig selv. Børn har brug for hjælp til at kvalificere deres omgang med teknologi og digitale platforme – både hvad angår direkte anvendelse og etikken omkring brugen … fx hvad angår sociale medier.
Så selvom børn lærer hurtigt, har kendskab til mange teknologier, har en stor umiddelbarhed i forhold til anvendelsen af det digitale, er der i høj grad brug for lærere til at kvalificere børns brug af læringsteknologi.