effekt

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Bliv en bedre lærer med IRIS Connect

IRIS_TAG_RGB_LRG

Som den største professionshøjskole i Danmark arbejder vi i VIA University College på hele tiden at skabe de bedste muligheder for at øge læringsudbyttet for de studerende.

Med IRIS Connect kan VIA nu tilbyde egne studerende samt institutioner over hele landet et unikt værktøj, hvormed professionelle gennem refleksion over og analyse af konkret praksis skaber blik for udviklingsmuligheder.

Med IRIS Connect kan I undersøge, udvikle og dele jeres konkrete praksis gennem bl.a:
•Refleksion over egen konkret praksis.
•Observation og feedback under og efter praksisudøvelse
•Professionelle kollegiale samtaler med afsæt i konkret praksis
•Videndeling og kapacitetsopbygning

Se mere her.

Folkeskolereformen og digitalisering

2015-05-06 08_33_17-http___detdigitaleraad.dk_wp-content_uploads_2015_04_Folkeskolereformen-og-digit

Her er hovedkonklusionerne fra Det Digitale Råds rapport, april 2015:

– Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Digitalisering kan frigøre tid

– Rammevilkårene halter stadig

Konklusionerne er fremkommet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført med 750 danske folkeskolelærere i januar 2015.

Der uddybes (i ft. kvalitet):

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen mener, at it, digitale læremidler og digitale redskaber kan være med til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

– Ni ud af ti lærere i undersøgelsen er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at udfordre de dygtigste elever.

– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen, er “enige” eller “meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at motivere eleverne til at lære mere.

Der uddybes (i ft.frigørelse af tid):

– Sammenligner man en situation, hvor 60% af læringsforløbene indeholder digitale læringsmidler, med en situation helt uden digitale læremidler, bliver der frigjort to timer pr. uge fra evaluering og forberedelse som følge af digitalisering.

Der uddybes (i ft.rammevilkår):

– Hver fjerde lærer mener ikke, at adgangen til digitale læremidler er let og overskuelig.

– Halvdelen af lærerne svarer, at der ikke er velfungerende it, at der ikke er sikkert, stabilt og tilstrækkeligt internet, og at der ikke er klare mål for anvendelse af it og digitale læremidler på deres skole.

Hele rapporten kan læses her.

Hvorfor anvende IT i undervisningssammenhænge?

Dette bliver et lidt alternativt blogindlæg – nemlig et enkelt spørgsmål formuleret på baggrund effektlisten i John Hatties “Synlig læring – for lærere”, Dafolo 2013.

Her er et uddrag af listen over hvilke interventioner, der har effekt i undervisning i forhold til læring.

Hattie effekter

Af alle interventioner er gennemsnittet 0,4 – hvorfor der argumenteres for, at man som minimum bør benytte de håndtag, der har en effekt på over 0,4 så …

hvorfor overhovedet anvende IT i undervisningssammenhænge?