IT

FABLAB@school

Fra http://fablabatschool.dk

FabLab@SCHOOL-konceptet blev udviklet i 2009 af professor Paulo Blikstein på Stanford University. Hidtil havde FabLabs og den banebrydende teknologi til design og konstruktion kun været et tilbud for universitetsstuderende, men Bilkstein etablerede et FabLab for folkeskole- og gymnasieelever.

I marts 2013 tog Aarhus Universitet, CAVI og Spinderihallerne, Vejle Kommune, initiativ til at etablere FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet i Danmark. Projektet falder godt i tråd med det fokus, de to parter havde dels på børn, læring og teknologi og på børn som designpartnere. Og Paulo Blikstein var interesseret i at oprette et dansk partnerprojekt på grund af den tværfaglige forskningstilgang med samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi.

Netop nu er FabLab Aarhus åbnet. Læs mere på Facebook.

Styrelsen for it og læring

mbu-til-indlejring-01

Styrelsen for it og læring har denne hjemmeside, hvor du finder temaer, initiativer og praksisnære cases om pædagogisk it og nye læringsformer.

Anvendelsen af it i læreprocesser har bl.a. fokus på at uddanne børn og unge til digitale borgere med it- og mediekompetencer inden for informationssøgning, produktion, formidling og samarbejde. Og fokus på at udnytte potentialet i nye, mere fleksible læringsformer.

Kahoot

kahoot

Kahoot er et klassisk, men utroligt simpelt og lækkert, quiz- eller afstemningsværktøj.

Du laver dine quizzer, stiller dine spørgsmål eller laver dine undersøgelser på getkahoot Når din Kahoot afvikles, er det muligt for deltagerne at svare eller meningstilkendegive ved at logge ind på kahootit på en computer, tablet eller mobiltelefon. I quizzer fortæller Kahoot hele tiden, hvem der fører.

Du fremstiller Kahoot’en på din pc, mens deltagerne (quizdeltagerne, debattørerne, eleverne …) bruger deres mobiltelefon. Undervejs er det blot nødvendigt, at deltagerne kan se din skærm.

Kast dig ud i at Kahoote. God fornøjelse.

Khan Academy – nu på dansk

Khan Academy om sig selv (på engelsk):

A personalized learning resource for all ages

Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using state-of-the-art, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.”

Free tools for parents and teachers

We’re working hard to ensure that Khan Academy empowers coaches of all kinds to better understand what their children or students are up to and how best to help them. See at a glance whether a child or student is struggling or if she hit a streak and is now far ahead of the class. Our coach dashboard provides a summary of class performance as a whole as well as detailed student profiles.”

Makey Makey

FabLab er en forkortelse af Fabrikations Laboratorium.

Hensigten er at give skolelever mulighed for at forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted, samt at lære skoleeleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang.

Makey Makey er en af de teknologier, som man kan tage i anvendelse.

 

Og her et eksempel på, hvordan den kan bruges i musikalske sammenhænge:

Henvend dig til ITeachers, hvis du er interesseret i at vide mere.

Raspberry Pi med Windows 10

raspberry-pi-2-model-b

DR.dk skriver, at den nye version af Raspberry Pi kommer til at kunne køre en gratis version af Windows 10.

Raspberry Pi er en lille og billig computer, der har opnået stor succes hos mange, der gerne vil eksperimentere med computere og programmering.

Du kan købe en Raspberry Pi og læse mere om den fx her.

Hvis du går på Læreruddannelsen i Aarhus kan du komme forbi den lokale It-afdelingen og låne en gratis.

Danske elevers it-kunnen er ikke særlig avanceret

Men danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information (fx gennem at stille og besvare spørgsmål i fora og at skrive blogindlæg) ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande

Ovenstående er skrevet af Jeppe Bundsgaard m.fl. der netop har udgivet bogen “Digitale Kompetencer”, der præsenterer de danske resultater i ICILS.
Du kan læse en artikel om resultaterne på Folkeskolen.dk

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. Fra Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 107 skoler.

dette link er der mulighed for at læse mere om ICILS samt at hente omtalte bog, gratis.

Hvorfor anvende IT i undervisningssammenhænge?

Dette bliver et lidt alternativt blogindlæg – nemlig et enkelt spørgsmål formuleret på baggrund effektlisten i John Hatties “Synlig læring – for lærere”, Dafolo 2013.

Her er et uddrag af listen over hvilke interventioner, der har effekt i undervisning i forhold til læring.

Hattie effekter

Af alle interventioner er gennemsnittet 0,4 – hvorfor der argumenteres for, at man som minimum bør benytte de håndtag, der har en effekt på over 0,4 så …

hvorfor overhovedet anvende IT i undervisningssammenhænge?