Læring

Skolemessen

Den 13. og 14. april 2016 er der atter Skolemesse i Aarhus – og igen i år er det hele gratis. Messen finder sted i Scandinavian Congress Center få minutters gang fra banegården. Her finder du inspiration til din undervisning og overblik over, hvad der rører sig i dine fag.

Kilde: emu.dk

Her finder du Skolemessens hjemmeside.

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Khan Academy – nu på dansk

Khan Academy om sig selv (på engelsk):

A personalized learning resource for all ages

Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using state-of-the-art, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.”

Free tools for parents and teachers

We’re working hard to ensure that Khan Academy empowers coaches of all kinds to better understand what their children or students are up to and how best to help them. See at a glance whether a child or student is struggling or if she hit a streak and is now far ahead of the class. Our coach dashboard provides a summary of class performance as a whole as well as detailed student profiles.”

Makey Makey

FabLab er en forkortelse af Fabrikations Laboratorium.

Hensigten er at give skolelever mulighed for at forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted, samt at lære skoleeleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang.

Makey Makey er en af de teknologier, som man kan tage i anvendelse.

 

Og her et eksempel på, hvordan den kan bruges i musikalske sammenhænge:

Henvend dig til ITeachers, hvis du er interesseret i at vide mere.

Danske elevers it-kunnen er ikke særlig avanceret

Men danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information (fx gennem at stille og besvare spørgsmål i fora og at skrive blogindlæg) ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande

Ovenstående er skrevet af Jeppe Bundsgaard m.fl. der netop har udgivet bogen “Digitale Kompetencer”, der præsenterer de danske resultater i ICILS.
Du kan læse en artikel om resultaterne på Folkeskolen.dk

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. Fra Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 107 skoler.

dette link er der mulighed for at læse mere om ICILS samt at hente omtalte bog, gratis.

Hvorfor anvende IT i undervisningssammenhænge?

Dette bliver et lidt alternativt blogindlæg – nemlig et enkelt spørgsmål formuleret på baggrund effektlisten i John Hatties “Synlig læring – for lærere”, Dafolo 2013.

Her er et uddrag af listen over hvilke interventioner, der har effekt i undervisning i forhold til læring.

Hattie effekter

Af alle interventioner er gennemsnittet 0,4 – hvorfor der argumenteres for, at man som minimum bør benytte de håndtag, der har en effekt på over 0,4 så …

hvorfor overhovedet anvende IT i undervisningssammenhænge?

IT-didaktisk design

Skole 2_0 - Forside

Fra Skole 2.0 af Birgitte Holm Sørensen et.al:

Didaktisk design kan beskrives som

… den proces, hvor på baggrund af teorier og i forhold til praksis i en specifik kontekst fastsættes mål og indhold, hvor planer, programmer, koncepter, organisering og arenaen for undervisning og læring udformes, og hvor der træffes valg vedrørende udtryksformer, medier, læringsmidler og evaluering.

Trods kritisk anmeldelse i Folkeskolen bestemt en bog, der er værd at studere nærmere.

SkoleTube

VIA IT har, på vegne af Læreruddannelsen, forhandlet en etårig aftale med SkoleTube hjem.

Aftalen giver studerende og undervisere på Læreruddannelsen i VIA adgang til at bruge SkoleTube som et øvelsesforum.

Der er herved skabt mulighed for at stifte bekendtskab med en undervisningsressource, der bruges på af 3 ud af 4 skoler i Danmark.

skoletube

SkoleTube er en platform, hvor folkeskoleelever og deres lærere kan arbejde med og dele medieproduktioner i beskyttede mediekanaler.

På dette link findes en kort præsentation af de onlineværktøjer, der er tilgængelige på Skoletube (klik her).

Populært sagt tilbyder Skoletube ressourcer med indgangsvinklen ’eleven som producent’.

For at benytte Skoletube, logger man, med sit UNI-login, ind på http://www.skoletube.dk.

Programmering i skolen

Jeg tror det er afgørende nødvendigt at gøre basal datalogi til et væsentligt element i undervisningen allerede fra de yngste klasser i folkeskolen.

Sådan skrev Anders Høeg Nissens i en kommentar d. 1. september. Udgangspunktet er det nye programmeringscurriculum fra de engelske skoler, der sætter fokus på programmering og kendskab til det, der foregår inde i maskinrummet. Langt de fleste personer bruger teknologi i mange afskygninger hver dag, men det er ikke de fleste, der forstår sig på de processer, der foregår, når man f.eks. laver en Google-søgning.
I lighed med de øvrige fag i skolen forholder det sig naturligvis ikke sådan, at vi alle skal være programmører, men det er derimod nødvendigt med en grundlæggende forståelse for teknikken ligesom det er nødvendigt at have en forståelse for regning og demokratiet. Dette er det nye aspekt af dannelsestanken, som er bedre kendt som digital dannelse. I Danmark er der initiativer som f.eks. Coding Pirates, men på sigt er det nødvendigt at få programmering ind i skolen, så alle børn bliver udsat og får kendskab til det.

Anders Høeg Nissen slutter af med en fremragende pointe fra Simon Jones, der er aktivt medlem af gruppen Computing at School:

Hvis man ikke lærer at forstå teknologien risikerer man at blive slave af den.

Læs mere
BBC Schools – Computing
A computing revolution in schools