Undervisning

Skolemessen

Den 13. og 14. april 2016 er der atter Skolemesse i Aarhus – og igen i år er det hele gratis. Messen finder sted i Scandinavian Congress Center få minutters gang fra banegården. Her finder du inspiration til din undervisning og overblik over, hvad der rører sig i dine fag.

Kilde: emu.dk

Her finder du Skolemessens hjemmeside.

Ordbogen.com

Ordbogen.com
Vi har tidligere informeret om, at alle studerende på Læreruddannelsen i VIA har adgang til ordbøgerne hos Ordbogen.com. Nu kan har man som studerende også mulighed for at downloade en offline-version, som kan bruges til eksamen eller i andre situationer, hvor der ikke er net-adgang.
Ordbogen_offlinevejledning

Khan Academy – nu på dansk

Khan Academy om sig selv (på engelsk):

A personalized learning resource for all ages

Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using state-of-the-art, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.”

Free tools for parents and teachers

We’re working hard to ensure that Khan Academy empowers coaches of all kinds to better understand what their children or students are up to and how best to help them. See at a glance whether a child or student is struggling or if she hit a streak and is now far ahead of the class. Our coach dashboard provides a summary of class performance as a whole as well as detailed student profiles.”

Programmering uden computer

I disse dage står den på Hour of Code, der er et globalt initiativ, som du også kan læse mere om her på siden.

Det er dog ikke alle, der har mulighed for at sætte sig ned og lære skolebørn at kode på en computer. Det kan enten skyldes kompetencer eller udstyr, men det er der heldigvis råd for. Man behøver nemlig ikke en computer for at kunne lære om grundprincipperne i programmering.

Aktivitetsforslag

Eleverne skal programmere hinanden til at udføre simple opgaver. Det kan være at eleverne skal komme fra A til B eller stable ting (kopper, klodser) på en bestemt måde. Eleverne skal på et papir skrive (programmere) hvad klassekammeraten (robotten) skal gøre. Robotten skal udføre det, der står på papiret, præcis som det står – altså ikke noget med at tænke selv.

Kode

Denne kode går ikke, da der står et bord, som robotten ikke kan komme uden om. Derfor må programmøren ændre sin kode, så robotten kommer helt igennem.

kode2

Opgaverne kan selvfølgelig være langt mere komplekse end dette tænkte og forsimplede eksempel, men jeg håber, det giver mening.

Hvad lærer eleverne?

Eleverne lærer:
* vigtigheden af tydelig kommunikation
* problemløsning
* at det nogen gange kan være en god idé at starte med slutningen
* at det ikke er alle løsninger, der er lige gode og effektive (f.eks. kunne robotten have klatret over bordet)

IT-didaktisk design

Skole 2_0 - Forside

Fra Skole 2.0 af Birgitte Holm Sørensen et.al:

Didaktisk design kan beskrives som

… den proces, hvor på baggrund af teorier og i forhold til praksis i en specifik kontekst fastsættes mål og indhold, hvor planer, programmer, koncepter, organisering og arenaen for undervisning og læring udformes, og hvor der træffes valg vedrørende udtryksformer, medier, læringsmidler og evaluering.

Trods kritisk anmeldelse i Folkeskolen bestemt en bog, der er værd at studere nærmere.

SkoleTube

VIA IT har, på vegne af Læreruddannelsen, forhandlet en etårig aftale med SkoleTube hjem.

Aftalen giver studerende og undervisere på Læreruddannelsen i VIA adgang til at bruge SkoleTube som et øvelsesforum.

Der er herved skabt mulighed for at stifte bekendtskab med en undervisningsressource, der bruges på af 3 ud af 4 skoler i Danmark.

skoletube

SkoleTube er en platform, hvor folkeskoleelever og deres lærere kan arbejde med og dele medieproduktioner i beskyttede mediekanaler.

På dette link findes en kort præsentation af de onlineværktøjer, der er tilgængelige på Skoletube (klik her).

Populært sagt tilbyder Skoletube ressourcer med indgangsvinklen ’eleven som producent’.

For at benytte Skoletube, logger man, med sit UNI-login, ind på http://www.skoletube.dk.

Programmering i skolen

Jeg tror det er afgørende nødvendigt at gøre basal datalogi til et væsentligt element i undervisningen allerede fra de yngste klasser i folkeskolen.

Sådan skrev Anders Høeg Nissens i en kommentar d. 1. september. Udgangspunktet er det nye programmeringscurriculum fra de engelske skoler, der sætter fokus på programmering og kendskab til det, der foregår inde i maskinrummet. Langt de fleste personer bruger teknologi i mange afskygninger hver dag, men det er ikke de fleste, der forstår sig på de processer, der foregår, når man f.eks. laver en Google-søgning.
I lighed med de øvrige fag i skolen forholder det sig naturligvis ikke sådan, at vi alle skal være programmører, men det er derimod nødvendigt med en grundlæggende forståelse for teknikken ligesom det er nødvendigt at have en forståelse for regning og demokratiet. Dette er det nye aspekt af dannelsestanken, som er bedre kendt som digital dannelse. I Danmark er der initiativer som f.eks. Coding Pirates, men på sigt er det nødvendigt at få programmering ind i skolen, så alle børn bliver udsat og får kendskab til det.

Anders Høeg Nissen slutter af med en fremragende pointe fra Simon Jones, der er aktivt medlem af gruppen Computing at School:

Hvis man ikke lærer at forstå teknologien risikerer man at blive slave af den.

Læs mere
BBC Schools – Computing
A computing revolution in schools

Interaktivitet i din undervisning

Med app’en og hjemmesiden Socrative, er det enkelt og hurtigt at lave afstemninger, tilkendegivelser, brainstorms mm. i klasselokalet. Ved at digitalisere afstemninger, tilkendegivelser og brainstorms kan eleverne svare online her og nu – og anonymt. Læreren får derfor med det samme et troværdigt billede af holdninger, meninger eller viden, uden at eleverne skæver til de andres besvarelser.

Spørgsmål kan også stilles inden og efter en undervisning for at synliggøre, at undervisningen har ændret en forståelse eller en holdning.

Student App

Animated Learning

1. og 2. oktober 2014 kan gæster på ”Animated Learning”-konferencen høre oplæg fra internationalt anerkendte undervisere og formidlere, der belyser, hvorfor kreativitet, innovation og visuel kommunikation er afgørende vigtigt. Man kan også deltage i workshops med praktiske tips og anvisninger til, hvordan teorien kan udmøntes i praksis.

Læs mere her: Animated Learning